• Kom tot je ZELF

In groep

Meditatie in beweging
Licht-groep
Yoga van binnen uit
5Ritmes
Kindertolk
Yoga in balans

Voor jezelf

Meditaties | Verhalen

Meditaties

Mediteren biedt in de eerste plaats een rustpunt in de woelige wereld waarin we leven.
Het geeft je de kans om éven uit de mallemolen te stappen en een rustpunt in jezelf te vinden.
Zo leer je gaandeweg jezelf als houvast te ervaren, en ben je minder onderhevig schommelingen in je omgeving. Je herwint CONTROLE over het enige waarover je écht controle kunt uitoefenen: jezelf.
Daarnaast zijn er diverse vormen van meditatie die je ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling.
Hetzij door richting te geven aan die ‘betere versie van jezelf’ die je graag wil worden,
Hetzij door je te helpen bij het Verbinden met iets wat groter is dan jezelf.

In deze tijden is meditatie meer dan ooit van belang.
Het helpt je innerlijke rust te bevorderen en behouden, én stimuleert je immuunsysteem.
Daarom stellen we onze meditaties graag gratis ter beschikking.

Kies een meditatie:

>> 21/12/2020 Lichtmeditatie

>> Buikademhaling

>> De 7 V’s

>> DANK-meditatie

>> Wandelmeditatie

 

Annie Wyffels

Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog. Oorspronkelijk was ik sterk geboeid door de psycho-analyse. Dus volgde ik een postuniversitaire graad in deze richting.
Eens in het werkveld ontdekte ik al snel dat cliënten vaak meer gebaat waren bij kortdurende, praktische interventies. Ook stuitte ik op het fenomeen dat niet iedereen verbaal even sterk is.

Zo begon mijn zoektocht naar aangepaste methodieken, met een breder toepassingsgebied.

Ik grasduinde in uiteenlopende therapeutische denkkaders, w.o. Pessotherapie en Systeemtheorie. Maar uiteindelijk vond ik mijn ding in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Eén van mijn fascinaties was en is de interactie tussen lichaam en geest.

Van daaruit verdiepte ik mij in diverse relaxatie-technieken, maar ook in een breed gamma van visualisaties en meditatie.

Sinds 1996 werk ik voltijds als zelfstandige psychotherapeute. Ik werk enkel met volwassenen, d.i. vanaf 18 jaar tot… (op persoonlijke groei staat geen einddatum).

Ik combineer alles wat ik aan technieken en denkkaders bruikbaar vind om elke cliënt in zijn/haar eigen uniciteit te ondersteunen. Dit is wat doorgaans wordt benoemd als ‘Integratieve Psychotherapie’.

Mijn persoonlijke stijl hierin zou ik graag benoemen als dynamisch en interactief.
Zo kom ik wellicht iets directiever uit de hoek dan de meeste van mijn collega’s.

 

Luc Van Lancker

Al van jongsaf wou ik ‘werken met mensen’. Het meest voor de hand liggende diploma in die tijd was onderwijzer. Na een tijd wou ik toch wat meer uitdaging. Ik behaalde het diploma van orthopedagoog en werkte gedurende heel wat jaren met adolescenten in de bijzondere jeugdzorg, en jongeren onder leercontract.

Mijn eigen zoektocht naar gezondheid en balans bracht me in contact met shiatsu. Toen ontdekte ik dat massage mijn medium was. En ik verdiepte me verder in diverse vormen van lichaamswerk en massage.

Later kwam er een meer ‘energetische’ dimensie in mijn werk bij toen ik diverse vormen van healing bestudeerde. Via het Van Praag-instituut in Nederland kwam ik in contact met Therapeutic Touch, een specifieke methodiek om het menselijk energieveld opnieuw in balans te brengen. Als docent introduceerde ik de techniek ook in Vlaanderen. ‘Verzamelpuntcorrectie’ is een methodiek waarvoor ik in Nederland een individuele opleiding volgde bij een erkend trainer.

Er is een voortdurende wisselwerking tussen lichaam en geest. Dit betekent dat emotionele ervaringen hun weerslag hebben op het lichaam en de energie van de persoon.

Dit houdt ook in dat het herstellen van balans op lichamelijk en energetisch vlak vanzelf zorgt voor een meer emotionele stabiliteit. Dit is waar ik in mijn werk naar streef.

Eigenlijk ben ik geboeid door het leven zelf. Ik ben dankbaar voor de vele ‘toevalligheden’ die op mijn pad kwamen en me telkens nieuwe, boeiende invalshoeken boden. Zo kon ik steeds meer methodieken combineren in mijn werk.

Mensen helpen hun balans te (her)vinden is en blijft mijn passie.

Als mens bestaan we uit 3 onlosmakelijk verbonden aspecten:

• Geest, zijnde gedachten en emotie
• Lichaam
• Energie

Er is een voortdurende wisselwerking tussen deze componenten. Dit betekent dat emotionele ervaringen hun weerslag hebben op het lichaam en de energie van de persoon.

Dit houdt ook in dat het herstellen van balans op lichamelijk en energetisch vlak vanzelf zorgt voor een meer emotionele stabiliteit.
Dit is waar ik in mijn werk naar streef.

Een andere belangrijke invalshoek is zingeving en spiritualiteit.

Als technieken gebruik ik diverse vormen van massage in combinatie met energetisch werk.

Caroline Van Goethem

Mensen helpen en een goed gevoel geven is een rode draad door heel mijn leven. Op die manier werd ik verpleegkundige.

Het besef dat ook zelfzorg heel belangrijk is bracht me in 2008 bij voetreflexologie en andere meer alternatieve geneeswijzen. Door mij hierin te gaan verdiepen en toe te passen merkte ik op dat ik zeer sensitief ben om aan te voelen wat anderen nodig hebben.

Ik maak graag echte verbinding met mensen en geloof dat het “ toeval” ervoor zorgt dat we steeds bij de juiste mensen terecht komen. Zo leren we allemaal van elkaar.
Ik wil graag een wegwijzer zijn op je levenspad. Een warme ondersteuner. Mee helpen je rugzakje leeg te maken zodat je weer een beetje lichter door het leven kan.

In mijn werk als palliatief verpleegkundige ondersteunde ik al vele patiënten bij hun overgang en bood ik ondersteuning aan hun omgeving. Van hen leerde ik al vele wijsheden en besefte ik steeds meer dat ik in dit leven echt wil doen waar mijn hart van open bloeit en dat blijft mensen ondersteunen op hun weg.

Graag help ik je via:

  • voetreflexologie
  • Reiki
  • rouw-en verliescoaching

GSM: 0473 75 35 00
Website: www.carosoulcare.be
E-mail: info@carosoulcare.be

Vind ons

Om ons te contacteren kun je best mailen.

Ook het maken van een eerste afspraak kan via mail.
Geef dan wat dagen en uren op waarop je vrij bent, dan doen wij een concreet voorstel.

algemene info: info@telesforos.be
Annie: annie@telesforos.be
Luc: luc@telesforos.be

Bellen kan ook: 03 772 22 86

Bij voorkeur ‘s ochtends tussen 8 en 9u.

Contact
Telesforos B.V.
Kerkstraat 115
B-9140 Tielrode
info@telesforos.be
+32 (0)3 772 22 86
Rekeningnummer:
IBAN: BE19.8905.9424.9212
BIC: VDSPBE91

Ondernemingsnummer:
BE 475 645 537

Een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting: BTW niet toepasselijk. Regeling sinds 1 juli 2020.

De wet op privacy (GDPR) schrijft ons voor je te informeren over het volgende:

In het kader van de hulpverlening die wij bieden, dienen wij, zoals de wet het voorschrijft, gegevens over u te verzamelen én bij te houden.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor patiëntenzorg op basis van artikel 9, 2e lid, h) en artikel 9, 3e lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, of over de aard van de verwerkte gegevens, kan u ons op info@telesforos.be hieromtrent contacteren. Daarbij zullen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011 Layer 1 Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011 Layer 1

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief


Zoek doorheen de website

Pinterest